ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਕੰਪਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ
ਹੇਬੇਈ ਜਿਨਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਿਟੇਡ (2)
ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (1)
ਹੇਬੇਈ ਜਿਨਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ 1.

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਹੇਬੇਈ ਜਿਨਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ 2 (1)
ਹੇਬੇਈ ਜਿਨਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ 1 (3)
ਹੇਬੇਈ ਜਿਨਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ 1 (1)
ਹੇਬੇਈ ਜਿਨਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ 1 (2)
ਹੇਬੇਈ ਜਿਨਚਾਂਗਸ਼ੇਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ 2 (2)

ਟਰਾਫੀਆਂ

图层 6
图层 7
图层 8
图层 9