ਐਸਟਰ

 • ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ

  ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ

  ● ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ
  ● ਦਿੱਖ: ਬੇਰੰਗ ਤਰਲ
  ● ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮੂਲਾ: C4H8O2
  ● CAS ਨੰਬਰ: 141-78-6
  ● ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਵਿਕ ਘੋਲਨਸ਼ੀਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ, ਐਸੀਟੋਨ, ਈਥਰ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬੈਂਜੀਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ
  ● ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡੀਗਰੇਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ 99.9%

  ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ 99.9%

  ● ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੈਵਿਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੈ।
  ● ਦਿੱਖ: ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਹੀਣ ਤਰਲ
  ● ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮੂਲਾ: C3H6O3
  ● CAS ਨੰਬਰ: 616-38-6
  ● ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਵਿਕ ਘੋਲਨਸ਼ੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਐਸਿਡਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ

 • ਮਿਥਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ 99%

  ਮਿਥਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ 99%

  ● ਮਿਥਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
  ● ਦਿੱਖ: ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਹੀਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ
  ● ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮੂਲਾ: C3H6O2
  ● ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਵਿਕ ਘੋਲਨਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਈਥਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ
  ● ਈਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ।